02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

Wellness talk – สายกลางเพื่อสุขภาพ

Wellness talk หัวข้อ สายกลางเพื่อสุขภาพ โดยศ.กิตติคุณ นพ.เสก

อ่านต่อ

ทักษะการใช้วีลแชร์ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง

ทักษะการใช้วีลแชร์ด้วยความชำนาญ ช่วยลดขีดจำกัดในชีวิตและส่งเสริม

อ่านต่อ

ไขรหัสลับ 6 : 6 : 1

ทำความรู้จักกับตัวเลข 6 : 6 :1 เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงปริมาณที่ควรได้รับ ของกลุ่มเครื่องปรุงรส น้ำตาล

อ่านต่อ

การจัดอาหารเพื่อสุขภาพ

จานอาหารสุขภาพ คืออะไร ? จานอาหารสุขภาพ หรือ My Plate เป็นการจัดจานอาหารที่ช่วยควบคุม

อ่านต่อ

กินอย่างไรห่างไกลโรค

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค เมื่อเราทราบสัดส่วนร่างกายของตนเองแล้วเราสามารถกำหนด

อ่านต่อ

โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่นั้นเริ่มจากการให้ความสำคัญในเรื่องของสัดส่วนร่างกายที่เหมาะสมตามเกณฑ์

อ่านต่อ

การดูแลจิตใจคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง

ปฏิกิริยาทางจิตใจที่พบบ่อยในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง ความวิตกกังวลและเครียด มักพบในช่วงแรกที่

อ่านต่อ

ปัญหาการพูดและการเข้าใจภาษาในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง

คนไข้บางรายมีปัญหาการพูดและความเข้าใจภาษา มักเกิดจากสมองซีกซ้าย ส่วนที่ควบคุม

อ่านต่อ

บทบาทหน้าที่ของญาติ ผู้ดูแลและครอบครัว

ควรมีการหมุนเวียนผู้ดูแล ไม่ควรกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ทั้งนี้อาจกำหนดว่า

อ่านต่อ

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

มารู้จักการเกิดอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง การเกิดอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุมี 2 กลุ่ม

อ่านต่อ