02-7038915, 02-3890853 [email protected]

กายอุปกรณ์

กายอุปกรณ์ (Orthotics)

ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยกายอุปกรณ์ และรองเท้าเพื่อการรักษา โดยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์เสริม ผลิต ปรับแต่ง และซ่อมแซมรองเท้าเพื่อการรักษา อาทิเช่น

  • รองเท้าสุขภาพ สำหรับเด็กเท้าแบน
  • กายอุปกรณ์เสริมเท้าและข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis : AFO) สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาปลายเท้าตกหรือผิดรูป