02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

การเข้ารับบริการ/ติดต่อเรา


การเข้ารับบริการ

1. ติดต่อทำนัดและรับการตรวจโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่แผนกผู้ป่วยนอก ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-6494000, 02-2564000
2. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดำเนินการจองเตียง
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูติดต่อผู้ป่วย นัดหมายวันเข้ารักษาฟื้นฟู
4. ผู้ป่วยมาติดต่องานเวชระเบียน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อเข้ารับการรักษาฟื้นฟู


ติดต่อศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

199 หมู่2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-7038915, 02-3890853

email : rehab@redcross.or.th