02-7038912-14, 02-3890853, 095-025-1374 (จ - ศ : 13.30-15.30) [email protected]

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีสภาวะถดถอยเรื่องความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จากภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือไขสันหลัง ภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเติบโตและพัฒนาการ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยมีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักโภชนาการ ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้

กิจกรรม


รับมอบที่นอนและปลอกหมอนจากบริษัท Darling Mattress Khon Kan Co.,Ltd.

รับมอบที่นอนและปลอกหมอนจากบริษัท Darling Mattress Khon Kan Co.,Ltd.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ที่ปรึกษาฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และพญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน รองผู้อำนวยการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (more…)
Read More
การบริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ โดยคุณสุนทร ใจมาบุตร

การบริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ โดยคุณสุนทร ใจมาบุตร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 คุณ Soonthon Jaimabud #มือก็พายเท้าก็ราน้ำ บริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ ที่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (more…)
Read More
การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต อาจารย์ (more…)
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความ


Wellness talk – สายกลางเพื่อสุขภาพ

Wellness talk หัวข้อ สายกลางเพื่อสุขภาพ โดยศ.กิตติคุณ นพ.เสก

อ่านต่อ

ทักษะการใช้วีลแชร์ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง

ทักษะการใช้วีลแชร์ด้วยความชำนาญ ช่วยลดขีดจำกัดในชีวิตและส่งเสริม

อ่านต่อ

ไขรหัสลับ 6 : 6 : 1

ทำความรู้จักกับตัวเลข 6 : 6 :1 เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงปริมาณที่ควรได้รับ ของกลุ่มเครื่องปรุงรส น้ำตาล

อ่านต่อ

การจัดอาหารเพื่อสุขภาพ

จานอาหารสุขภาพ คืออะไร ? จานอาหารสุขภาพ หรือ My Plate เป็นการจัดจานอาหารที่ช่วยควบคุม

อ่านต่อ