02-7038912-14, 02-3890853, 095-025-1374 (จ - ศ : 13.30-15.30) [email protected]

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีสภาวะถดถอยเรื่องความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จากภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือไขสันหลัง ภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเติบโตและพัฒนาการ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยมีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักโภชนาการ ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้

บทความ


Wellness talk – สายกลางเพื่อสุขภาพ

Wellness talk หัวข้อ สายกลางเพื่อสุขภาพ โดยศ.กิตติคุณ น […]

อ่านต่อ

ทักษะการใช้วีลแชร์ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง

ทักษะการใช้วีลแชร์ด้วยความชำนาญ ช่วยลดขีดจำกัดในชีวิตแล […]

อ่านต่อ

ไขรหัสลับ 6 : 6 : 1

ทำความรู้จักกับตัวเลข 6 : 6 :1 เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงปร […]

อ่านต่อ

การจัดอาหารเพื่อสุขภาพ

จานอาหารสุขภาพ คืออะไร ? จานอาหารสุขภาพ หรือ My Plate เ […]

อ่านต่อ

กินอย่างไรห่างไกลโรค

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค เมื่อเราทราบสั […]

อ่านต่อ

โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่นั้นเริ่มจากการให้ความสำคัญในเรื่องของสัด […]

อ่านต่อ

การดูแลจิตใจคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง

ปฏิกิริยาทางจิตใจที่พบบ่อยในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง ความว […]

อ่านต่อ

ปัญหาการพูดและการเข้าใจภาษาในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง

คนไข้บางรายมีปัญหาการพูดและความเข้าใจภาษา มักเกิดจากสมอ […]

อ่านต่อ