02-7038912-4, 02-3890853-4, 095-025-1374 (จ - ศ : 13.30-15.30) [email protected]

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีบุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูครบทุกสาขาวิชาชีพแห่งแรกในประเทศไทย  ซึ่งขึ้นตรงกับท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 อยู่ในบริเวณสถานพักฟื้นสวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ  เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526  และสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการได้ 60 เตียง

ปรัชญา

คุณธรรมนำบริการ  มุ่งมาตรฐานงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิสัยทัศน์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เป็น สถาบันต้นแบบ ทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการ
สร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงวัย แบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณธรรม
ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงวัย

พันธกิจ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงวัยที่ได้มาตราฐาน
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่า
ให้บริการวิชาการเพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในองค์กร

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงวัย ให้มีมาตราฐานและทันสมัย โดยมีการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบระดับชาติและนานาชาติ
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมโดยมีการบูรณาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และประชาชน
  3. พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
  4. เพื่อสร้างความสุขให้แก่คนในองค์กร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร

โครงสร้างองค์กร - ผู้บริหาร

รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช

ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน

รองผู้อำนวยการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.นิภาภรณ์ คนเจน

ฝ่ายบริการ

นางพรสิริ อินทนชิตจุ้ย

ฝ่ายการพยาบาล

นางสาวหทัยชนก สุวรรณ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

นางสาวจิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ

งานกายภาพบำบัด

นางสาวพิมล จงไพศาลสถิตย์

งานกิจกรรมบำบัด

นางสาวแสงอรุณ สุขประสงค์

งานฟื้นฟูเด็ก

นางสาวชนัญญา ธนากลาง

งานอรรถบำบัด

นางสาวปรารถนา กระจ่างตา

งานสังคมสงเคราะห์

นางสาวพิสมัย หงษาชาติ

งานจิตบำบัด

นางสาวทิพยาภรณ์ ทองแช่ม

งานดนตรีบำบัดและนันทนาการ

ฝ่ายการพยาบาล

นางมยุรี ศุภวัฒนสรณ์

หอผู้ป่วย 3

นางสาวไพรำ ยังประดับ

หอผู้ป่วย 4

นางสาววาสนา โควินท์ทวีวัฒน์

หอผู้ป่วย 5

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพิชญ์ ผันผาย

งานธุรการ

นางสาวเกษลดา สินเกษมกุล

งานการเงิน

นางสาวทิพวรรณ ตาใส

งานพัสดุ

นางสาวอภิวรรณ พิมเรือง

งานโภชนาการ

นายกล้าศึก กลิ่นศรีสุข

งานยานยนต์

นายสุชิน เทียนทอง

งานกองสวน

นายวิเชียร กุลเจริญ

งานช่างโยธา

นายจิรศักดิ์ จิโนรส

งานช่างไฟฟ้า

นายไพโรจน์ วงษ์ดี

งานรักษาความปลอดภัย

นายนรินทร์ ศรีครไทย

งานคอมพิวเตอร์

X

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการ ขอนำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์แบ่งปันกับบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม สำหรับการประชาสัมพันธ์ โดยการกด “ยอมรับ” ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า