02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

ประกาศรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค เรื่อง ทักษะการใช้วีลแชร์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับนักกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จัคโครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้วัลแชร์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับนักกายภาพบำบัด วันที่ : 16-18 มิถุนายน 2564 ระหว่าง เวลา 08.00 – 16.30 น.สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (Google Map : Link) อัตราค่าลงทะเบียน : 2,500 บาทต่อท่านจำนวน : 20 คน รายละเอียดเพิ่มเติม : Linkแบบฟอร์มการสมัคร : Link

อ่านต่อ

รับมอบที่นอนและปลอกหมอนจากบริษัท Darling Mattress Khon Kan Co.,Ltd.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ที่ปรึกษาฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และพญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน รองผู้อำนวยการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ่านต่อ

Wellness talk – สายกลางเพื่อสุขภาพ

Wellness talk หัวข้อ สายกลางเพื่อสุขภาพ โดยศ.กิตติคุณ นพ.เสก

อ่านต่อ

ทักษะการใช้วีลแชร์ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง

ทักษะการใช้วีลแชร์ด้วยความชำนาญ ช่วยลดขีดจำกัดในชีวิตและส่งเสริม

อ่านต่อ

ไขรหัสลับ 6 : 6 : 1

ทำความรู้จักกับตัวเลข 6 : 6 :1 เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงปริมาณที่ควรได้รับ ของกลุ่มเครื่องปรุงรส น้ำตาล

อ่านต่อ

การจัดอาหารเพื่อสุขภาพ

จานอาหารสุขภาพ คืออะไร ? จานอาหารสุขภาพ หรือ My Plate เป็นการจัดจานอาหารที่ช่วยควบคุม

อ่านต่อ

กินอย่างไรห่างไกลโรค

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค เมื่อเราทราบสัดส่วนร่างกายของตนเองแล้วเราสามารถกำหนด

อ่านต่อ

โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่นั้นเริ่มจากการให้ความสำคัญในเรื่องของสัดส่วนร่างกายที่เหมาะสมตามเกณฑ์

อ่านต่อ