02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

การตรวจประเมินมาตรฐาน การรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และ รศ.พญ.สุดสบาย จุลกทัพพะ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน การรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าว ณ อาคารสถิตย์ – จำเนียร แสงอิน โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ