02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

สัมมนา สัญจร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์

อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 เรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยนักอรรถบำบัดเด็ก

อ่านต่อ

การศึกษาดูงานในการฝึก Wheel Chair

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา จากทางมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ