02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

การบริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ โดยคุณสุนทร ใจมาบุตร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 คุณ Soonthon Jaimabud #มือก็พายเท้าก็ราน้ำ บริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ ที่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

อ่านต่อ