02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

ประกาศรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค เรื่อง ทักษะการใช้วีลแชร์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับนักกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จัคโครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้วัลแชร์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับนักกายภาพบำบัด วันที่ : 16-18 มิถุนายน 2564 ระหว่าง เวลา 08.00 – 16.30 น.สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (Google Map : Link) อัตราค่าลงทะเบียน : 2,500 บาทต่อท่านจำนวน : 20 คน รายละเอียดเพิ่มเติม : Linkแบบฟอร์มการสมัคร : Link

อ่านต่อ