02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

การบรรยายในเรื่องการตรวจประเมิน ตามแบบประเมิน DSPM(Developmental Surveillance and Promotion Manual)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง การตรวจประเมิน ตามแบบ

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้นำเจ้าหน้าที่ภายในสวางคนิวาส

อ่านต่อ