02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

การอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ประจำฝ่ายการพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดอบรมปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

อ่านต่อ

การศึกษาดูงาน โดยอาจารย์และนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์และนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติคณะสังคมสงเคราะห์

อ่านต่อ