02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

เมือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล

อ่านต่อ

พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 คุณวิชาญ ศิริสุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำเจ้าหน้าที่

อ่านต่อ

มอบรถนั่งวีลแชร์ แก่เรือนจำกลางนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ตัวแทน ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวช

อ่านต่อ

การบริจาคเงิน ใช้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับเกียรติจากคุณศิริเนตร เจนวัฒนวิทย์

อ่านต่อ