02-7038915, 02-3890853 [email protected]

การบริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ โดยคุณสุนทร ใจมาบุตร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 คุณ Soonthon Jaimabud #มือก็พายเท้าก็ราน้ำ บริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ ที่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทยเป็นมูลค่า 208,693 บาท

คุณสุนทร ใจมาบุตร เป็นโค้ชไตรกีฬา ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง SCI C 6 อ่อนแรงแขนขาทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ปี 2555 และผู้ป่วยเก่าของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย ที่ใช้ความสามารถ 20 % ของร่างกายที่เหลืออยู่ ทำกิจกรรมด้วยหัวใจที่เป็นกุศล “ว่ายน้ำในทะเลเป็นเวลา 5.30 ชั่วโมง ระยะทาง 9 กิโลเมตร ในรายการ SWIMATHON ณ หาดโบตานี่ บีช พัทยา” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

พวกเรารู้สึกขอบคุณสุนทร ใจมาบุตร รู้สึกยินดีและชื่นชมในแนวความคิด การกระทำที่มีคุณค่าและความหมายต่อผู้อื่นเสมอมา เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนได้เห็นศักยภาพของการฝึกตนได้อย่างชัดเจน

#Project530
#530มือก็พายเท้าก็ราน้ำ
#Quadreplegic
#wheelmanWillshare