02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ประกาศรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค เรื่อง ทักษะการใช้วีลแชร์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับนักกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จัคโครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้วัลแชร์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับนักกายภาพบำบัด

วันที่ : 16-18 มิถุนายน 2564 ระหว่าง เวลา 08.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (Google Map : Link)

อัตราค่าลงทะเบียน : 2,500 บาทต่อท่าน
จำนวน : 20 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : Link
แบบฟอร์มการสมัคร : Link