02-7038915, 02-3890853 [email protected]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 เรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยนักอรรถบำบัดเด็ก แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและนักศึกษาที่มาฝึกงาน เพื่อให้ความรู้และการดูแลเด็กเบื้องต้น รวมถึงจัดกิจกรรมเกมท้าคำ ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและพูดคุยโดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ อาคารโรตารี